Contabilitate

CONTABILITATE. In cadrul unei societati comerciale este esentiala existenta unei contabilitati performante, rolul acesteia fiind de a inregistra operatiile economice, de a intocmi documentele contabile de sinteza si de a interpreta rezultatele activitatii economice a societatii. Colaborind cu noi, nu trebuie sa fii la curent cu schimbarile legislative. De aceasta ne ocupam noi.Salarizare

SALARIZARE. Platitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor au obligatia sa calculeze si sa retina impozitul pe veniturile din salarii aferent fiecarei luni. Impozitul pe veniturile din salarii se calculeaza si se retine lunar, de catre platitorii acestor venituri, respectiv de persoanele fizice si juridice care au statutul de angajatori, si se vireaza la bugetul de stat.Resurse Umane si Personal

RESURSE UMANE SI PERSONAL. Serviciile de acest tip presupun: intocmirea contractelor individuale de munca, intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca, intocmirea Registrului general de evidenta a salariatilor, intocmirea adeverintelor de salariu, intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului, consultanta privind salarizarea.Consultanta Financiar-Contabila si Fiscala

CONSULTANTA FINANCIAR CONTABILA. Aceste tipuri de servicii implica: consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare, consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil, instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor primare si circuitul acestora.Servicii Juridice

SERVICII JURIDICE. In acest domeniu puteti beneficia de experienta partenerului nostru, oferindu-va atat asistenta legala precisa si sigura, cat si de reprezentarea necesara in vederea parcurgerii tuturor procedurilor necesare inceperii propriei afaceri. Vom fi alaturi de dvs. si pe parcursul derularii activitatii pentru orice modificare intervenita.Asistenta Privind Lansarea Unei Afaceri

ASISTENTA PRIVIND LANSAREA UNEI AFACERI. Serviciile de acest tip presupun: intocmirea de planuri de afaceri si studii de fezabilitate, realizarea procedurilor de inregistrare fiscala, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, organizarea si tinerea evidentei contabile, asistenta si rapoarte de analiza economica, financiara si fiscala, consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala.Consultanta si Asistenta Manageriala

CONSULTANTA SI ASISTENTA MANAGERIALA. Consultanta privind organizarea si conducerea societatii, elaborarea procedurilor si normelor interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe, consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare, asistenta in vederea evitarii dublei impuneri, instruirea personalului cu privire la documentele.Management Financiar

MANAGEMENT FINANCIAR. Consultanta privind organizarea si conducerea societatii (organigrame, structuri, definiri de functii), analiza si organizarea fluxului informational in cadrul societatii, consultanta privind organizarea contabilitatii de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare, consultanta in achizitionarea, implementarea sistemului informatic de gestiune si/sau contabilitate, instruirea personalului.Alte Servicii

ALTE SERVICII. Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite sau leasing; Obtinerea certificatelor fiscale si a certificatelor constatatoare; Efectuarea de punctaje cu Administratia Financiara.