Salarizare

Platitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor au obligatia sa calculeze si sa retina impozitul pe veniturile din salarii aferent fiecarei luni. Impozitul pe veniturile din salarii se calculeaza si se retine lunar, de catre platitorii acestor venituri, respectiv de persoanele fizice si juridice care au statutul de angajatori, si se vireaza la bugetul de stat.


Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor

Statele de plata ale salariilor servesc ca document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si a altor datorii, ca document justificativ de inregistrare in contabilitate.Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal

Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajat si angajator se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si ale contractelor individuale de munca.Consultanta privind intocmirea dosarelor de personal

Angajatorul are obligatia de a intocmi acest dosar personal pentru fiecare dintre salariati si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registrul general de evidenta a salariatilor.Elaborarea si depunerea fiselor fiscale.Obligatiile angajatorilor

Platitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor au obligatia sa calculeze si sa retina impozitul pe veniturile din salarii aferent fiecarei luni. Impozitul pe veniturile din salarii se calculeaza si se retine lunar, de catre platitorii acestor venituri, respectiv de persoanele fizice si juridice care au statutul de angajatori, si se vireaza la bugetul de stat. Pentru fiecare salariat, angajatorii au obligatia sa completeze fisele fiscale, conform modelului si instructiunilor aprobate prin ordinul ministrului finantelor cu modificarile si completarile ulterioare, pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor, cu datele personale ale contribuabililor, mentiunile referitoare la deducerile personale, veniturile din salarii achitate angajatilor, precum si impozitul retinut si virat in cursul anului.


Pentru o oferta personalizata va rugam sa ne contactati prin linkul de mai jos. Va multumim.