Contabilitate

In cadrul unei societati comerciale este esentiala existenta unei contabilitati performante, rolul acesteia fiind de a inregistra operatiile economice, de a intocmi documentele contabile de sinteza si de a interpreta rezultatele activitatii economice a societatii. Colaborind cu noi, nu trebuie sa fii la curent cu schimbarile legislative. De aceasta ne ocupam noi.


Servicii profesionale de evidenta contabila

Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii.Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori

Programul general de contabilitate sintetica si analitica permite evidenta simultana a mai multe societati comerciale, platitoare sau nu de T.V.A. (comert, productie, prestari etc. ). Documentele primare sunt grupate pe note contabile. Incarcarea acestora se face prin penetrarea informatiilor in: notele sintetice, centralizatoarele notelor, balantele de verificare, balantele analitice (pentru conturile urmarite pe parteneri sau pe gestiuni), jurnalele de T.V.A. (vanzari, cumparari pentru firma, cumparari de marfuri), registrul jurnal, registrele de casa, extrase de cont, fisele de cont: sintetice, analitice (lunare / anuale), decontul de T.V.A. , declaratia de impozit pe profit, declaratii de buget, bilant s.a. Toate acestea se pot vizualiza / lista, pe luna curenta sau pe orice perioada anterioara.Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii

VProgramul de evidenta mijloace fixe si calculul amortizarii (metoda liniara) cu un inalt grad de generalitate si configurabilitate care realizeaza : - preluare tranzactii (intrare, iesire, transfer); - editare fisa mijlocului fix; - editare registru numere de inventar; - editare centralizator lunar amortizare; - editare situatia amortizarii pe categorii de mijloace fixe;Elaborarea balantei de verificare lunara

Rolul balantei de verificare rezulta din functiile acesteia si anume: a) Functia de verificare (control) a exactitatii operatiilor economice in conturi In timpul efectuarii inregistrarilor in conturi, a transpunerii datelor din documente in registre contabile si cu ocazia diferitelor calcule facute in conturi se pot strecura si greseli. Unele erori se pot identifica cu balanta de verificare, care asigura verificarea exactitatii inregistrarilor din conturi si a egalitatii bilantiere (A=P), prin egalitatile care trebuie sa existe intre coloanele balantei, ceea ce ii justifica si denumirea. b) Functia de grupare si centralizare a datelor inregistrate in conturi Prin centralizarea datelor dispersate din conturi cu ajutorul balantei conturilor se asigura informatiile privind volumul modificarilor in structura patrimoniului, rezultatelor financiare atat pentru perioada curenta, cat si cumulul din perioada precedenta. c) Functia de legatura dintre conturile sintetice si bilant Balanta de verificare concentreaza informatiile din conturile sintetice, servind la elaborarea bilantului. d) Functia de legatura intre conturile sintetice si conturile analitice Aceasta functie se realizeaza cu ajutorul balantelor de verificare ale conturilor analitice, intocmite pentru fiecare cont sintetic. Balantele conturilor analitice verifica concordanta dintre conturile analitice si contul sintetic din care fac parte. e) Functia de analiza a activitatii economico-financiare.Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare.

PRegistrul jurnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza, in mod cronologic, toate operatiunile economico-financiare. Operatiunile de aceeasi natura, realizate in acelasi loc de activitate (atelier, sectie etc.), pot fi recapitulate intr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care sta la baza inregistrarii in registrul-jurnal. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea unitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii, cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic. Cartea mare, este un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. Registrul cartea mare poate contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare.Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor.

Obiectul contabilitatii de gestiune il constituie determinarea costurilor prestabilite, inregistrarea cheltuielilor ocazionale de activitatea de productie, executarea de lucrari, prestari servicii, determinarea costului efectiv, stabilirea abaterilor dintre costul prestabilit si costul efectiv, analiza acestora cat si determinarea rezultatelor analitice. Rolul contabilitatii de gestiune consta in determinarea costului unitar si total pe purtator si pe sector, are rolul de a rezida in posibilitatea compararii in dinamica a costurilor unui anumit produs, cunoasterea costurilor da posibilitatea luarii de masuri in modificarea proceselor tehnologice, in scopul reducerii cheltuielilor de productie cunosterea structurii antecalculata (standard) a costurilor pe purtator si pe sectoare pot fi inlaturate în urmarirea curenta a cheltuielilor, acele feluri de cheltuieli, care nu au legatura cu productia.Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare.

Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare. Intocmirea,verificarea si certificarea bilantului contabil. Importanta bilantului contabil deriva din functiile pe care acesta le indeplineste: 1)functia de generalizare a datelor contabilitatii; Functia de generalizare a datelor in ciclul contabil de prelucrare a informatiilor izvoraste din necesitatea de a grupa datele dispersate ale contabilitatii curente, dupa criterii bine stabilite, intr-un numar restrans de indicatori, care sa poata oferi o imagine de ansamblu asupra situatiei economico-financiare a unitatii patrimoniale 2)functia de cunoastere a mersului activitatii economico-financiare; Functia de analiza a mersului activitatii economico-financiare se manifesta prin aceea ca, pe baza bilantului contabil se analizeaza periodic, gradul realizarii indicatorilor proiectati si a rezultatelor, se identifica rezerve si se stabilesc masuri de perfectionare a activitatii economice si financiare. 3)functia previzionala. Functia previzionala consta in posibilitatea oferita de bilant de a orienta activitatea viitoare in acest scop, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioadele urmatoare se fundamenteaza pe situatia patrimoniala si a rezultatelor din perioada considerata baza de raportare.Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant.Raportari contabile

Nicolescu Cont prelucreaza, tehnoredacteaza si listeaza o gama larga de raportari contabile utilizand software si echipamente dedicate, de ultima generatie. In oferta noastra se regasesc: Bilant fara activitate ; Bilant cu activitate ; Bilant O.N.G. ; C.A.S. ; Somaj ; Fise fiscale ; Declaratiile 100, 101, 300, 392, 394, 710 ; C.A.S.M.B. ; F.N.U.A.S.S. ; I.T.M. ; Ordine de plata ; Foi de varsamant, etc.


Pentru o oferta personalizata va rugam sa ne contactati prin linkul de mai jos. Va multumim.